. GSINET Geological Survey of Iran , North - East Territory                                                 
 
 
   
 

ایمیل - تلفن همراه
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار.
  آیا کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
   آیا هنوز ثبت نام نکرده اید؟


تعداد کل کاربران :107
کاربران آنلاین :1
بازدید امروز :1
تعداد کل بازدیدها :70,779
ریزپهنه بندی لرزه ای روشی جدید جهت تخمین خطرات ناشی از زمین لرزه و پدیده های مرتبط با آن از جمله تشدید آبرفت سطحی، اثر توپوگرافی، لغزش، روانگرایی و غیره می باشد. نتایج مطالعات ریزپهن بندی لرزه ای در ترکیب با سایر اطلاعات شهری داده های مورد نیاز جهت تهیه طرحهای بهینه سازی کاربری اراضی، نقشه های ریزپهنه بندی لرزه ای در برنامه ریزی پایدار شهری چنین مطالعاتی درز بسیاری از شهرهای بزرگ واقع در مناطق لرزه خیز دنیا انجام شده است. در کشور ایران نیز مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای برای شهر تهران توسط گروه ژاپنی با همکاری شهرداری تهران و در برخی از شهرهایدیگر نظیر قم، رشت، تبریز، بندرعباس، قشم، چابهار، زابل و غیره توسط مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی انجام شده و یا در حال انجام است. انجام مطالعات ريزپهنه‌بندي لرزه‌اي شهر مشهد در سال 1383 در كار گروه زلزله و لغزش استان خراسان رضوي مورد تصويب قرار گرفت و مسئوليت آن به سازمان مسكن و شهرسازي واگذار گرديد. جهت اجراي اين پروژه سازمان مسكن و شهرسازي اقدام به تشكيل كميته راهبردي و نظارت متشكل از سه نفر از اساتيد دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد نمود. بعد از تهيه شرح خدمات توسط كميته راهبردي اجراي پروژه به مناقضه گذاشته شد كه پيشنهاد سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني منطقه شمال شرق مورد پذيرش قرار گرفت. در اجراي پروژه مطالعاتي فوق علاوه بر امكانات سازمان زمين شناسي از دانش و تجربه اساتيد مجرب دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مختلف استفاده شده است. آقاي دكتر منوچهر قرشي از پژوهشكده علوم زمين و دكتر مهدويان از دانشگاه صنعت آب، بخش سايزموتكتونيك و تحليل خطر را عهده دار بوده‌اند. همچنين مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزيك با همكاري آقاي دكتر نيكودل از دانشگاه تربيت مدرس و مهندس آزادي از پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله انجام شده است. آقاي دكتر قائمقاميان دانشيار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله تفسير اطلاعات خردلرزه‌اي را انجام داده‌اند. همچنين جمع زيادي از دانشجويان كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي شاهرود در برداشت‌هاي صحرايي همكاري داشته اند. نقشه های هم شتاب
طبقه بندی لرزه ای زمین
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
 
E-mail : info [at] gsinet [dot] ir
Copyright © 2010 GSINET , All rights reserverd.

مشهد ـ صندوق پستي : 91735-1166
تلفن : 8-8218146 / دورنگار : 8216044
ميدان حر ـ بلوار سرافرازان ـ خيابان هجدهم